FOREST  d.o.o.
Jarušćica  7
10000,  Zagreb
tel/faks:  +385 1 6542 011
mob:       +385 91 6550 155
email:      forest@zg.t-com.hr

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080094855
OIB: 35897608543

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Osnivači/članovi društva: Davor Nogić, dipl. oec.

Osobe ovlaštene za zastupanje
Direktor: Davor Nogić, dipl. oec.